logo_szkolawspolpracy
 
O projekcie

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.


Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.


Cele szczegółowe projektu to:

Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.
 
Więcej informacji na stronie www.szkolawspolpracy.pl


Piknik Rodzinny pod hasłem ,,Jesienne spotkanie”

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, do którego przystąpiło nasze przedszkole. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce. Współpraca nauczycieli i rodziców jest bardzo potrzebna w przedszkolu, aby zapewnić optymalne warunki rozwoju dzieci i przygotować je do funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości. Współpraca to zdolność do podejmowania działań grupowych na rzecz osiągania wspólnych celów, rozwiazywania problemów, tworzenia nowych rozwiązań. Jest to jedna z podstawowych sprawności społecznych, których uczymy się i rozwijamy przez całe życie. Niezbędnym warunkiem udanej współpracy jest świadomość posiadania wspólnego celu. Wychodząc naprzeciw tym ideom, rodzice zaproponowali organizację pikniku rodzinnego pod hasłem ,,Jesienne spotkanie”, który odbył się 03 października 2014 roku, a do którego włączyli się rodzice i pracownicy przedszkola. Spotkanie odbyło się w ogrodzie przedszkolnym. Na wstępie pani dyrektor Jolanta Krysiak powitała zebranych i przedstawiła cel spotkania i jego przebieg dla zachowania prawidłowej organizacji. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Kosieradzka przypomniała ideę projektu i zachęciła do współpracy na rzecz dzieci wszystkich rodziców i nauczycieli. Następnie dzieci powitały uroczą Panią Jesień, która poprowadziła wszystkich w świat zabaw i konkursów przy dźwiękach jesiennej poleczki. Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w kalamburach, teleturnieju Jaka to melodia, konkursie na najdłuższą obierzynę jabłka i slalomie z orzechem. Wszystkie konkurencje odbyły się przy gorącym dopingu, a pani Jesień obdarowała uczestników konkursów upominkami. Uwieńczeniem zmagań był wspólny taniec przy piosence Boogie-woogie, a nagrodą pyszne jabłka rozdane przez pomocnych krasnali. Kolejnym punktem spotkania, było sadzenie drzewek tui na terenie przedszkola. Teraz tatusiowie zabrali się do pracy, a nie było to łatwe zadanie. W międzyczasie roztaczał się aromat pieczonej na grillu kiełbaski i szarlotki przygotowanej przez mamusie. Posadzone tuje prezentowały się okazale i zachwycały swym wyglądem, a dzieci były dumne z efektów wspólnej pracy. Teraz wszyscy przystąpili do wspólnej biesiady. A smakowało wyśmienicie. Tatusiowie częstowali przyrumienioną kiełbaską a mamusie roznosiły pyszną szarlotkę. A wszystko to przy dźwiękach skocznej muzyki, która zachęcała do wspólnej zabawy, rozmów, wymiany poglądów. Cała impreza okazała się świetną inicjatywą i wierzymy, że nie ostatnią, a udział w projekcie ,,Szkoła Współpracy” nie tylko zwiększy atrakcyjność przedszkola, wzmocni współpracę pomiędzy rodzicami i nauczycielami, ale także spowoduje rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci uczęszczających do przedszkola. To właśnie w przedszkolu zaczyna się współpraca, gotowość do bycia razem i podejmowania wspólnych działań. Poczucie, że tworzymy zespół i ,,gramy w jednej drużynie” procentuje przez całe życie.
 
szkola_wspolpracy