Ramowy rozkład dnia - Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim

Idź do spisu treści

Menu główne

Ramowy rozkład dnia

O nas ...

Miejskie Przedszkole nr 3
jest czynne
od poniedziałku do piątku
od godziny 6:30 do 17:30Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-letnich


RANEK

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 - 7:30

60

Schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.

Razem

60

ZAJĘCIA ZASADNICZE W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

7:30 - 8:45

75

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, praca w małych zespołach. Zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00

15

Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem.

9:00 - 9:20

20

Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu.

9:20 - 9:40

20

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego - zajęcia i zabawy z całą grupą.

9:40 - 10:00

20

Czynności samoobsługowe w szatni.

10:00 - 11:15

75

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki o walorze poznawczym, zabawy swobodne w sali (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych).

11:15 - 11:30

15

Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00

30

Obiad.

12:00 - 12:30

30

Czynności higieniczne, doskonalenie samoobsługi, przygotowanie do odpoczynku.

Razem

300

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

12:30 - 14:00

90

Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

14:00 - 14:15

15

Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 - 14:30

15

Podwieczorek.

14:30 - 16:30

120

Zabawy ruchowe, utrwalenie poznanych treści, praca indywidualna, zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

16:30 - 16:45

15

Podwieczorek dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz. 17.30.

16:45 - 17:30

45

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo. Rozchodzenie się dzieci.

Razem

300


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-letnich

RANEK

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 - 7:30

60

Schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.

Razem

60

ZAJĘCIA ZASADNICZE W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

7:30 - 8:45

75

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, praca w małych zespołach. Zabawy ruchowe.

8:45 - 9:00

15

Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem.

9:00 - 9:20

20

Śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu.

9:20 - 9:50

30

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego - zajęcia i zabawy z całą grupą.

9:50 - 10:10

20

Czynności samoobsługowe w szatni.

10:10 - 11:25

75

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki o walorze poznawczym, zabawy swobodne w sali (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych).

11:25 - 11:40

15

Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:40 - 12:10

30

Obiad.

12:10 - 12:30

20

Czynności higieniczne, doskonalenie samoobsługi, przygotowanie do odpoczynku.

Razem

300

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

12:30 - 14:00

90

Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

14:00 - 14:15

15

Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:15 - 14:30

15

Podwieczorek.

14:30 - 16:30

120

Zabawy ruchowe, utrwalenie poznanych treści, praca indywidualna, zabawy dowolne podejmowane przez dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

16:30 - 16:45

15

Podwieczorek dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz. 17.30.

16:45 - 17:30

45

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo. Rozchodzenie się dzieci.

Razem

300


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6-letnich


RANEK

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 - 7:30

60

Schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.

Razem

60

ZAJĘCIA ZASADNICZE W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

7:30 - 8:00

30

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

8:00 - 8:30

30

Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8:30 - 8:45

15

Czynności higieniczne i organizacyjno-porządkowe przygotowujące do śniadania.

8:45 - 9:10

25

Śniadanie.

9:10 - 9:20

10

Przygotowania do zajęć. Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

9:20 - 10:20

60

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego - zajęcia i zabawy z całą grupą.

10:20 - 11:20

60

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym: swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i zabawy sportowe. Spacery i wycieczki o walorze poznawczym.

11:20 - 11:30

10

Czynności samoobsługowe w szatni.

11:30 - 11:45

15

Zabiegi sanitarno-higieniczne, czynności porządkowe- przygotowanie do obiadu.

11:45 - 12:15

30

Obiad.

12:15 - 12:30

15

Zabawy dowolne inspirowane działalnością dzieci.

Razem

300

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

REALIZACJA ZAJĘĆ

LICZBA MINUT

RODZAJ ZAJĘĆ

12:30 - 13:30

60

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze przy niewielkim udziale nauczyciela; Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

13:30 - 14:00

30

Porządkowanie sali. Zabiegi sanitarno-higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:30

30

Podwieczorek.

14:30 - 15:30

60

Zabawy integrujące grupy. Ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Swobodne zabawy dzieci – samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań.

15:30 - 16:30

60

Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca kompensacyjno – wyrównawcza i w małych zespołach. Prace porządkowe w sali.

16:30 - 16:45

15

Podwieczorek dla dzieci przebywających w przedszkolu do godz. 17.30.

16:45 - 17:30

45

Zabawy i gry integracyjne w grupie zróżnicowanej wiekowo. Rozchodzenie się dzieci.

Razem

300

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego