Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Jolanta Krysiak - nauczyciel dyplomowany

Społeczny zastępca Dyrektora
mgr Iwona Kucharek - nauczyciel dyplomowany



 
 
krasnoludki "Krasnale"

mgr Anna Dyoniziak - nauczyciel kontraktowy
mgr Grażyna Woźniak - nauczyciel dyplomowany
Emilia Brzozowska - pomoc nauczyciela
Aldona Szczygielska - pomoc nauczyciela
muchomorki "Muchomorki"

mgr Iwona Kucharek - nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Rosak - nauczyciel dyplomowany
(w zastępstwie mgr Anna Kuskowska - nauczyciel stażysta)
mgr Jolanta Krysiak - nauczyciel dyplomowany
Mirosława Żelazowska - pomoc nauczyciela
misie "Misie"

mgr Lilla Rybarczuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Drzewiecka - nauczyciel mianowany
Barbara Daniłowska - pomoc nauczyciela
smerfy "Smerfy"

mgr Jolanta Kościuczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Żebrowska - nauczyciel dyplomowany
Magdalena Małczuk - pomoc nauczyciela
biedronki "Biedronki"

mgr Barbara Skłodowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Złotkowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Krysiak - nauczyciel dyplomowany
Teresa Lachowska - pomoc nauczyciela
wiewiorki "Wiewiórki"

mgr Agnieszka Gromek - nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Nowakowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Mroczkowska - nauczyciel kontraktowy
Anna Kuskowska - pomoc nauczyciela
(w zastępstwie Aneta Grudziewska)
kubusie "Kubusie"

mgr Wioletta Skorupka - nauczyciel dyplomowany
mgr Urszula Ciach - nauczyciel kontraktowy
Teresa Borowa - pomoc nauczyciela
religia Religia

mgr Grażyna Jarosz - nauczyciel dyplomowany
gimnastyka Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Marta Mroczkowska - nauczyciel kontraktowy
angielski_kadra Język angielski

mgr Anna Przesmycka-Krysiak - nauczyciel mianowany
logopedia Zajęcia logopedyczne

mgr Anna Gałecka - nauczyciel dyplomowany
rytmika Rytmika

mgr Michał Soszka - nauczyciel mianowany
administracja Administracja

Lidia Puchalska - główny księgowy
Grażyna Horowicz - starszy referent
Ewa Kowalczyk-Zaranek - starszy intendent
kuchnia Personel dbający o żywienie  

Ewa Wyszomierska - główna kucharka
Ewa Wilk - pomoc kucharki
Elżbieta Przesmycka - pomoc kucharki
Emilia Żochowska - pomoc kucharki
Krystyna Kowal - pomoc kucharki
gospodarczy "Złota rączka"

Marek Duch - robotnik gospodarczy