Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3
mgr Jolanta Krysiak - nauczyciel dyplomowany

Społeczny zastępca Dyrektora
mgr Beata Rosak - nauczyciel dyplomowany 
 
krasnoludki "Krasnale"

mgr Anna Dyoniziak - nauczyciel mianowany
mgr Grażyna Woźniak - nauczyciel dyplomowany
Emilia Brzozowska - pomoc nauczyciela
 
muchomorki "Muchomorki"

mgr Iwona Kucharek - nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Rosak - nauczyciel dyplomowany
Mirosława Żelazowska - pomoc nauczyciela
misie "Misie"

mgr Lilla Rybarczuk - nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Drzewiecka - nauczyciel mianowany
Barbara Daniłowska - pomoc nauczyciela
smerfy "Smerfy"

mgr Jolanta Kościuczyk - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Żebrowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Mroczkowska - nauczyciel wspomagający, nauczyciel kontraktowy
Magdalena Małczuk - pomoc nauczyciela
biedronki "Biedronki"

mgr Barbara Skłodowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Alicja Złotkowska - nauczyciel dyplomowany
Aneta Grudziewska - pomoc nauczyciela
wiewiorki "Wiewiórki"

mgr Agnieszka Gromek - nauczyciel dyplomowany
mgr Jolanta Krysiak - nauczyciel dyplomowany
Anna Kuskowska - nauczyciel kontraktowy
Joanna Boratyńska - pomoc nauczyciela
Aldona Szczygielska - pomoc nauczyciela
kubusie "Kubusie"

mgr Wioletta Skorupka - nauczyciel dyplomowany
mgr Urszula Ciach - nauczyciel mianowany
Teresa Borowa - pomoc nauczyciela
religia Religia

mgr Grażyna Jarosz - nauczyciel dyplomowany
gimnastyka Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Marta Mroczkowska - nauczyciel kontraktowy
angielski_kadra Język angielski

mgr Anna Przesmycka-Krysiak - nauczyciel dyplomowany
logopedia Zajęcia logopedyczne

mgr Anna Gałecka - nauczyciel dyplomowany
rytmika Rytmika

mgr Michał Soszka - nauczyciel dyplomowany
administracja Administracja

Lidia Puchalska - główny księgowy
Grażyna Horowicz - starszy referent
Ewa Kowalczyk-Zaranek - starszy intendent
Adam Uściński - informatyk
kuchnia Personel dbający o żywienie  

Ewa Wyszomierska - główna kucharka
Ewa Wilk - pomoc kucharki
Elżbieta Przesmycka - pomoc kucharki
Emilia Żochowska - pomoc kucharki (w zastępstwie Mariola Benedykciuk)
Emilia Kruszewska - pomoc kucharki
gospodarczy "Złota rączka"

Marek Duch - robotnik gospodarczy