Miejskie Przedszkole nr 3
jest czynne
od poniedziałku do piątku
od godziny 6:30 do 17:30

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 i 4-letnich
Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6-letnich


rozklad